شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
09.00
تربیت جنسی
گروه سنی نوزاد تا دبستان (با امکان ثبت نام فقط برای والدین)
09.00
13.00
29 بهمن همراه با پذیرایی صبحانه و میان وعده
تربیت جنسیمرکز نمو (شهرک غرب)
10.00
11.00
12.00

جمعه

No events available!