مدرسه ای ها

برنامه دوره مدرسه ای ها

  1. آگاهی به مسئولیت ها و وظایفمان در دوره مدرسه
  2. تکنیک های زمانبندی و برنامه ریزی
  3. تکنیک های دوستیابی و ترک دوستان آسیب رسان
  4. مقابله با کمال طلبی و تک روی
  5. مقابله با قلدر ها و زورگو های مدرسه
  6. مقابله با غریبه ها
  7. استقلال در انجام کارهای شخصی
  8. هدفمندی و آینده نگری

 

این دوره در دو ترم ٢٠ جلسه ای برگزار می شود

۵ جلسه یک ساعت و نیمه برای والدین و ١۵ جلسه یک ساعته برای بچه ها

گروه سنی یک: دبستانی ها ٧ تا ١٢ سال

گروه سنی دو: نوجوانان ١٣ تا ١٧ سال

کتابخوانی، نمایشنامه خوانی، نمایش و بازی و موسیقی تکنیک های آموزشی و تمرینی مهارت های این دوره است.

هزینه این دوره متناسب با تعداد شرکت کنندگان و کیفیت امکانات هر مرکز متغییر است.

رویدادهای آینده

No upcoming events for today