مشاوره تلفنی

این شکل از مشاوره فقط به دلیل کمبود امکانات مشاوره ای در شهرستان ها و یا ناهماهنگی سیستمی و زبانی سایر کشورها برای هم میهنان عزیز تدارک دیده شده. البته پیشنهاد میشود که به دلایل تخصصی و حرفه ای تا جای ممکن برای مشاوره حضوری اقدام نمایید.

برای این منظور حتما باید از قبل به تعیین وقت و پرداخت هزینه مشاوره خود بپردازید تا شماره مستقیم مشاور در اختیار شما قرار گیرد.

روند مشاوره تلفنی:

  1. اعلام درخواست مشاوره تلفنی از طریق همین سایت یا دایرکت اینستاگرام
  2. پرداخت هزینه مشاوره تلفنی (برای پرداخت هزینه تا ۴۸ ساعت بعد از درخواست اولیه مشاوره فرصت دارید.)
  3. برای قطعی شدن زمان مشاوره شما، ارسال کد پیگیری یا عکس فیش پرداختی (همراه با نام و نام خانوادگی خود)به دایرکت اینستاگرام یا از طریق همین سایت.

هزینه جلسات طبق سال مراجعه شما، مدت زمان جلسه متغییر است.

توجه: درصورت عدم دریافت اطلاعات پرداختی شما تا ۴۸ ساعت، وقت شما به شخص دیگری داده می شود.

  1. ارائه user WhatsUp یا FaceTime به شما برای ارتباط مستقیم با مشاور (بعد از قطعی کردن زمان با شما).
  2. تماس شما با user داده شده یا تماس خود مشاور با شما در زمان قطعی شده.

توجه: برای کنسل کردن یا تغییر زمان مشاوره خود، تا ۲۴ ساعت قبل از زمان تعیین شده فرصت دارید. (متعاقبا هزینه مشاوره هم به شما برگردانده می شود.)

امکان کنسلی یا درخواست تغییر زمان مشاوره خود در همان روز ممکن نخواهد بود.

رویدادهای آینده

No upcoming events for today