مقابله با قلدری

قلدری مقوله ای مرتبط با مرگ و زندگیست که آن را به قیمت به مخاطره انداختن جان کودکانمان نادیده میگیریم.

قلدری نگرانی بزرگیست که ذهن کودکان را هر روز بیشتر به خود مشغول میکند و آنها هر ررروز درگیر آنند.

طبق تحقیقات مستند ٨۶٪‏ کودکان ١۵-١٢ ساله در مدرسه مورد ازار و اذیت قرار میگیرند و حرف زور میشنوند.

این نشان میدهد که قلدری شایع تر از کشیدن سیگار، مصرف الکل، مواد مخدر یا امیزش جنسی در گروه سنی مشابه است.

زورگویی همچنین در سنین ١١-١٢ سالگی به اوج میرسد…

اما توجه داشته باشید که قلدری ، چشم و هم چشمی بین خواهر برادرها نیـــست، یا تعارض گَـه گُـداری بین دو کودک هم سنخ هم نیـــست.

این مساله ای اتفاقی یا از روی اشتباه نیـــست (مثل اذیتهای از روی شیطنت ، یا ازارهای غیر عمدی و استثنایی که فرد میگوید “اوه، ببخشید منظوری نداشتم”…)

و این موضوع فقط یکی دو بار اتفاق نِــمی افتد که مثلا از روی پرخاشگریِ آنی باشد. پاسخ خودانگیخته به یک سرزنش هم نیـــست.

قلدری آگاهانه، ارادی، حساب شده و خصمانه است برای صدمه زدن و ایجاد رعب و وحشت که از این کار لذذذت هم میبرند و از قضاوت و حرف فرد متقابل هم ازرده نــمی شود

طبق آمار اتحادیه ملی روانشناسان مدرسه، نزدیک به یک هفتم بچه های مدرسه قلدر یا آماج قلدری هستند

بنابراین بزرگسالان دیگر نمیتوانند این خطر را کوچک و بی اهمیت جلوه دهند.

اما مهمتر آنکه بچه ها و حتی گاهی خود ما بزرگترها هم نمیتوانیم زورگوها یا قلدرها را از روی مشخصات ظاهری شناسایی کنیم !!!

اما میتوان آنها را از روی رفتارشان و احساسی که در ما ایجاد میکنند شناخت

در نتیجه همگی باید با صداقت و دقت بیشتری درباره واقعیت زندگی کودکانمان به گفتگو بنشینیم.

ما برای مقابله با این موضوع آسیب زا برنامه دقیق و محکمی داریم (هم برای آگاه سازی و آموزش والدین،  هم برای خود بچه ها)

این دوره معمولا در کارگاه های یک روزه ، ۵-۶ ساعته برای والدین و بچه ها (به طور جداگانه اما همزمان) برگزار میشود.

گروه سنی یک: دبستانی ها ۶ تا ١٢ سال

گروه سنی دو: نوجوانان ١٣ تا ١٧ سال

هزینه این دوره متناسب با تعداد شرکت کنندگان و کیفیت پذیرایی هر مرکز متغییر است.

رویدادهای آینده

No upcoming events for today