مهارت های ارتباطی و اجتماعی

برنامه دوره مهارت های ارتباطی و اجتماعی

 1. دوست یابی
 2. نگهداری دوستی هامون
 3. ترک دوستی های آسیب زا
 4. صحبت کردن صحیح بایکدیگر
 5. اظهار نظر و ابراز وجود درست در جمع
 6. آداب مهمانداری و برخورد در جمع (سلام کردن، تعارف کردن، پرس و جو از احوال هم، خداحافظی)
 7. آداب میز غذا و غذا خوردن
 8. آشنایی باارزش پول و بودجه بندی
 9. آگاهی از ارزش زمان و تکنیک های برنامه ریزی و زمانبندی
 10. مسئولیت شناسی-مسئولیت پذیری
 11. رعایت فاصله و احترام به حریم خصوصی یکدیگر

 

این دوره در دو ترم ٢۴جلسه ای به صورت آموزشی و عملی در محیط واقعی بیرون (مثل فروشگاه ها، خانه خود کودک، رستوران و مدرسه یا مهدکودک) برگزار میشود

گروه سنی پیش دبستان و دبستان

نمایش و بازی تکنیک های آموزشی و تمرینی مهارت های این دوره است.

هزینه این دوره متناسب با تعداد شرکت کنندگان و کیفیت امکانات هر مرکز متغییر است.

رویدادهای آینده

No upcoming events for today