مهارت های زندگی

برنامه دوره مهارت های زندگی

  1. تربیت جنسی (لزوم مراقبت از نواحی خصوصی بدنمان، با کنجکاوی هایمان چه کنیم؟ ، در مقابل غریبه ها چه برخوردی صحیح است)
  2. آشنایی با انواع احساساتمان و موقعیتها و شرایطی که این احساسات به ما دست میدهد (شادی، ترس، خشم، تعجب، خجالت، غم، نگرانی)
  3. با احساس نگرانی و عصبانیتم چه کنم؟
  4. کنترل خشم و عصبانیت
  5. چگونه “خودمان” حالمان را خوش نگهداریم؟ من مسئول احساساتم هستم
  6. چه کارهایی مرا شاد و آرام میکند؟ ( آموزش انواع راه های آرامسازی، ریلکسیشن و رضایت بخش متناسب با سن کودکان)
  7. مقابله با انواع ترس هایمان (ترس از تاریکی، حیوانات، صدای بلند، جدایی از مامان)

 

این دوره در سه ترم ٢۴ جلسه ای برگزار میشود.

هر ترم شامل جلساتی برای آموزش بچه ها و والدین می شود.

گروه سنی یک: ۴ تا ۶سال

گروه سنی دو: دبستانی ها

نمایش، نقاشی، موسیقی و بازی تکنیک های آموزشی و تمرینی مهارت های این دوره است.

هزینه این دوره متناسب با تعداد شرکت کنندگان و کیفیت امکانات هر مرکز متغییر است.

رویدادهای آینده

No upcoming events for today