کارگاه های والدین

ارتقای آگاهی و به روز شدنِ هماهنگ با نسل جدید از مسئولیت های اساسی و حساس هر والد است. ما درین راستا شما را همراهی و حمایت می کنیم تا هرچه ساده تر به این مهم دست یابید.

کارگاه های والدین به صورت تک روزه یا دوره ای در عناوین متنوع و به روز دنیا برگزار می شود.

برنامه های کارگاه های والدین:

 • شناخت دنیای احساسات بچه ها -و البته خودمان- و نحوه برخورد صحیح با احساسات و هیجانات آن ها (دوره ای)
 • چگونه شخصیت سالم بسازم (دوره ای)
 • کودک لجباز من (تک جلسه)
 • کودک بیش فعال، والدین پریشان و خسته (دوره ای)
 • اوتیسم یا درخودماندگی (دوره ای)
 • کودک وابسته من (تک جلسه)
 • فرزند مسئول و توانا (دوره ای)
 • چگونه دوره مدرسه را آرام تر بگذرانیم؟ (تک جلسه / دوره ای)
 • کودک باهوش و خلاق (دوره ای)
 • فرزندقاطع -فرزندم نمی تواند از حقش دفاع کند- (دوره ای)
 • چگونه به نوجوانم کمک کنم؟ چگونه با رفتارهای او کنار بیایم؟ (دوره ای)
رویدادهای آینده

No upcoming events for today