دوره های آموزشی آنلاین

دوره های ثبت نامی که در روز و ساعت مشخصی توسط متخصص مربوطه ارائه می شود.
شما در زمان کلاس، آنلاین و حاضر می شوید که با متخصص مربوطه و سایر شرکت کنندگان همراه شده و به تعامل بپردازید.

دوره های آموزشی آفلاین

دوره های ثبت نامی که فایل های صوتی یا تصویری آن را یک جا دریافت کرده و می توانید مطالب آن ها را بارها و بارها مرور کنید. همچنین امکان پرسش و پاسخ با متخصص مربوطه را دارید و عضو کلوپ مخاطبین آن دوره می شوید که می توانید در آن نظرات خود را به اشتراک گذاشته و از سوال و جواب ها و تجربیات سایر مخاطبین هم مطلع شوید.