دوره های ثبت نامی که در روز و ساعت مشخصی توسط متخصص مربوطه ارائه می شود.
شما در زمان کلاس، آنلاین و حاضر می شوید که با متخصص مربوطه و سایر شرکت کنندگان همراه شده و به تعامل بپردازید.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

بازی با کودک

مرجان حسینی زاده
تومان 50,000

خشم به وقت خودش

مرجان حسینی زاده
تومان 580,000

دوره ترس ۱۰ تا ۱۵ سال

مرجان حسینی زاده
تومان 580,000

دوره ترس ۴ تا ۹ سال

مرجان حسینی زاده
تومان 580,000

دوره مهارت های زندگی برای نوجوانان

مینا دشتبالی
تومان 820,000

نجات خانواده

مرجان حسینی زاده
همکاران
تومان 1,600,000