به جمع حامیان ما بپیوندید

اسپانسر شوید

آموزشگاه یا شرکت شما میتواند هزینه های آموزش مربی (ها) و ادیت و انتشار یکی یا هرچند تا از دوره های “آفلاین” ما را بپردازد تا میان و در پایان هر جلسه از دوره مدنظر، نام آموزشگاه، مرکز یا شرکت شما به عنوان تبلیغات توسط مربی یا گوینده دوره آورده شود. این راهیست که میتوانید خود را به صدها نفر از فارسی زبانان سراسر دنیا معرفی کنید.
برای این منظور به این آدرس ایمیل دهید: [email protected]