مدیریت توجه در قرن ۲۱

مدیریت توجه در قرن بیست و یک فردی به نام باک مینیستر فولر مفهومی دارد به نام منحنی مضاعف دانش با این مفهوم سعی می‌کند توضیح بدهد که دانش با چه نرخی بیشتر و بیشتر می‌شود.می گوید تا ۱۹۰۰ دانش بشر در هر قرن دو برابر می‌شد تا میانه قرن ۲۰ هر بیست و پنج سال دو برابر می‌شده و امروزه تقریباً هر یک‌سال هر دوازده ماه، دو برابر می‌شود.

More

هراس از احساسات

هراس از احساسات ما می‌خواهیم در رابطه با هراس از احساسات حرف بزنیم. می‌خواهیم در رابطه با یک دیوار دفاعی حرف بزنیم که ما به‌ غلط بین خودمان و احساساتمان کشیدیم و پشت این دیوار، احساسات سرکوب‌شده به چیزهای دردناک‌تری تبدیل می‌شوند. عجیب است که ما در درمان یکی از سی و دو دندانمان انتظار درد را داریم یعنی منطقی می‌دانیم که میزانی از درد را تحمل کنیم تا خوب

More

درونگرایی

درونگرایی حداقل یک‌سوم جمعیت جامعه از درونگراها تشکیل شده است. طوری که حتی اگر خود شما هم درونگرا نیستید حتما با یک آدم درونگرا در ارتباط نزدیک هستید. درونگرا بودن در دنیای برونگرای امروز کار بسیار سختی است و تقریباً حدود صد و پنجاه سال است که دنیای ما به سمت برونگرا تر شدن پیش رفته و آدم‌های برونگرا جهان را تسخیر کرده‌اند و براساس نیازها و مدل ذهنی خودشان

More

کاهش آسیب‌های طلاق بر روی فرزندان

 کاهش آسیب‌های طلاق بر روی فرزندان  در پروسه جدایی و طلاق به همان اندازه که پدر و مادر آسیب‌پذیر می‌شوند بچه‌ها هم آسیب‌پذیر می‌شوند. اگر والدینی به این نتیجه رسیده‌اند که باید از هم جدا شوند و منطقی‌ترین وضعیت ممکن خاتمه دادن به زندگی مشترک است در واقع باید به آرامش و سلامت روانی فرزندان هم اهمیت بدهند. هر چند که طلاق و جدایی ممکن است اثرات سویی روی بچه‌ها

More

 اضطراب جدایی در کودکان

 اضطراب جدایی در کودکان اضطراب جدایی در کودکان در سنین مختلفی با علل گوناگونی دیده می‌شود. اول از همه لازم به ذکر است که گاهی اضطراب جدایی صرفا یک برچسب است وقتی ما دلیل چسبندگی طبیعی کودک را نمی‌دانیم. اضطراب جدایی کودک در یک سنی به طور طبیعی بخشی از پروسه رشد کودک محسوب می‌شود که اگر شکل نگیرد باید تعجب کنیم و به دنبال علت باشیم. در واقع کیفیت

More